Znamy uczestników projektu Moja bajka o Polsce!

moja bajka o polsce 860
Fundacja Wolność i Demokracja z radością informuje, że rekrutację do projektu Moja bajka o Polsce przeszły pomyślnie:

  1. ZOMPO Związek Szlachty Polskiej, m. Żytomierz
  2. Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej, m. Połonne
  3. Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków im. Władysława Rejmonta, m. Wołodarsk Wołyński
  4. Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Jadwigi Jakubowskiej przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Juliana Lublińskiego, m. Nowogród Wołyński
  5. Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. Juliusza Słowackiego, w. Nowa Borowa
  6. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Rodzina, m. Browary
  7. Polskie Stowarzyszenie w Korostyszewie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 


Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą

godlo_z podpisem SENAT