Poloniści z Ukrainy już po pierwszej turze warsztatów

1306_edukatorzy-3_thumb_medium311_W dniach 12-15 maja oraz 17-19 czerwca w Brzuchowicach koło Lwowa grupa 19 nauczycieli języka polskiego z Ukrainy uczestniczyła w warsztatach przygotowujących do prowadzenia projektów rozwojowych.

Uczestników szkoleń wybrano spośród grona osób kończących kurs edukatorski „Kompleksowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Ukrainie − doskonalenie nauczycieli” zorganizowanego w Warszawie w 2015 roku, sfinansowanego ze środków polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warsztaty prowadziło troje wspaniałych warszawskich trenerów Andrzej Pery, Marta Wołosiewicz i Zofia Domaradzka-Grochowalska.
Na wrzesień i grudzień zaplanowano kolejne projekty. Ich celem jest:
– wsparcie szkół z polskim językiem nauczania oraz szkół sobotnio-niedzielnych
– stworzenie centrum wirtualnego zarządzania oświatą polską na Ukrainie.
Doświadczenia i badania przeprowadzone na Ukrainie pokazują, iż w tutejszych szkołach brakuje podstaw do budowania systemu komunikacji, zaufania, pracy zespołowej i współpracy. Rodzice nie angażują się w życie szkoły, wychodząc z założenia, że to ona jest od wychowania i uczenia, uczniowie niejednokrotnie czują, że mało kto słucha ich potrzeb, a sami nauczyciele nie mają nawyku współpracy z uczniami i rodzicami, bowiem system edukacyjny nie definiuje tego obszaru jako priorytetowego. Żeby zmienić tę sytuację, podjęto decyzję o wprowadzeniu projektów rozwojowych. Przecież wszelkie działania, które można wykonywać razem, zbliżają ludzi, jednoczą ich w realizacji wspólnych celów, a dobre doświadczenia stanowią zachętę do przekuwania nowych zasad współpracy w stałą praktykę działania.
Celem ogólnym projektu jest wspomaganie rozwoju Polaków mieszkających na Ukrainie w kierunku pielęgnowania i rozwijania ich tożsamości narodowej poprzez organizację i aktywny udział w Innowacyjnych Centrach Aktywności Lokalnej (ICAL). Cele szczegółowe obejmują: ułatwianie i rozwijanie współpracy między szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym, udział w aktywnościach rozwojowo-wdrożeniowych stwarzających okazję do wzajemnej otwartości, budowanie relacji opartych na partycypacyjnym modelu decyzyjnym oraz podejmowanie działań w kierunku rozwoju własnych kompetencji osobistych i społecznych.
Pierwszy projekt pod nazwą „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej” obejmie 30 polskich szkół prowadzonych w Kulturalno-Oświatowych Centrach Edukacji (KOCE) (zwykłe szkoły sobotnio-niedzielne) w różnych rejonach Ukrainy. Każda z placówek będzie miała swojego opiekuna w postaci jednego edukatora z Ukrainy, który będzie opiekunem dla dwóch szkół.
W drugim projekcie każda z 6 szkół z polskim językiem wykładowym również będzie miała swojego opiekuna w postaci jednego edukatora z Ukrainy.
W ramach trzeciego projektu pt. „Centrum informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli języka polskiego, nauczających w języku polskim i o Polsce” zostanie stworzona baza materiałów metodycznych na platformie internetowej, aby uruchomić współpracę między wszystkimi chętnymi nauczycielami języka polskiego z Ukrainy.

Fundacja Wolność i Demokracja przygotowała materiały merytoryczne, w tym scenariusze seminariów, warsztatów i konsultacji, oraz trenerów z Ukrainy, którzy mają przeprowadzać w szkołach warsztaty oraz koordynować pracę sieci współpracy i samokształcenia zorganizowanych dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Fundacja udostępni również platformę do kontaktów i współpracy lokalnych liderów przewodzących Innowacyjnym Centrom Aktywności Lokalnej (ICAL).
Zadaniem edukatorów z Ukrainy będzie przeprowadzenie:
– szkoleń integracyjno-wprowadzających dla przedstawicieli szkół
– po trzy warsztaty w wybranych szkołach dla wspólnych grup łączących nauczycieli, rodziców i uczniów, przygotowujących uczestników do zbudowania wspólnego programu rozwoju w ramach ICAL
– seminarium podsumowującego całość projektu, gdy wszystkie szkoły przedstawią efekty wspólnych działań.
Podczas konferencji wieńczącej projekty zostanie ogłoszony konkurs na najbardziej innowacyjne wspólne działanie, które będzie realizowane przez szkoły w dalszej części projektu. Z tymi placówkami przewidziano kontynuację pracy w innych projektach doskonalących dobrą komunikację, współpracę i pracę zespołową.
Warsztaty edukatorskie realizowane są przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
.

Na podstawie : „Słowo Polskie”, Lena Semenowa

1306_edukatorzy_thumb_medium311_1306_edukatorzy-2_thumb_medium311_