Życzenia Zespołu Fundacji Wolność i Demookracja z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy, Dyrektorzy szkół!

W Dniu Edukacji Narodowej – dniu święta wszystkich nauczycieli – pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje.

Dziękujemy Państwu za całoroczny trud wkładany w kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń polskiej młodzieży mieszkającej poza granicami kraju w duchu polskości, za kształtowanie jej umysłów charakterów. Wykonują Państwo niezwykle odpowiedzialną pracę: przewodnika po krainie wiedzy i wartości.

Bez Państwa osobistego zaangażowania w nauczanie języka, kultury ojczystej i historii Polski niemożliwe byłoby budowanie tożsamości narodowej młodych Polaków urodzonych poza Polską. Dzięki Państwa wysiłkowi co roku szkolne mury opuszczają kolejne roczniki świadomych swojej przynależności narodowej polskich patriotów, potrafiących być godnymi ambasadorami polskości.

Niech to święto będzie dla Państwa okazją do odczuwania zasłużonej dumy z wymagającej i tak potrzebnej pracy.

Życzymy Państwu wielu dalszych sukcesów w działalności pedagogicznej oraz satysfakcji.

Zespół Fundacji Wolność i Demokracja