Kolejne szkolenie nauczycieli w Grodnie

W dniach 9-11 lipca w Grodnie ponad grupa 28 nauczycieli brała udział w warsztatach metodycznych w ramach letnich szkoleń dla nauczycieli. Warsztaty organizuje Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

Zajęcia z nauczycielami, którzy zjechali się do Grodna z Lidy, Baranowicz, Mińska, Witebska, Mohylewa, Werenowa i Bogdanowa prowadzą wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku dr Barbara Olech i dr Urszula Andrejewicz.

Uczestnicy warsztatów poznają między innymi metody pracy z tekstem literackim podczas lekcji języka polskiego, nauczą się postrzegać język polski jako element tożsamości i kultury oraz źródło wiedzy o społeczności. Ponadto nauczyciele języka polskiego, biorący udział w warsztatach, poznają najnowsze tendencje rozwojowe języka polskiego.

Tegoroczny cykl warsztatów metodycznych, organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej RP przewiduje cztery odsłony. Pierwsze szkolenia odbyły się tydzień temu – 1 i 2 lipca. Obecnie trwa II etap szkoleń.

Trzecie spotkanie zaplanowane jest na sierpień, a ostatnie, wrześniowe, będzie niezwykłe, gdyż nauczycielom zostaną na nim przedstawione sposoby nauczania języka polskiego z wykorzystaniem technik teatralnych i aktorskich, a poprowadzą te szkolenia profesjonalni aktorzy.


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej