Szkoły Letnie

Szkoły Letnie są elementem projektu “Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”. Mają one za zadanie integrację dzieci mieszkających tam Polaków, wsparcie nauki języka polskiego w atrakcyjny i przystępny sposób, podczas aktywnego spędzania czasu i wspólnej zabawy. Działanie przewiduje dofinansowanie lokalnych inicjatyw letnich skierowanych na naukę języka polskiego i historii w sposób atrakcyjny, poprzez zabawę, grę edukacyjną, warsztaty kształtujące umiejętności miękkie, ruch, spotkania integracyjne. Nad merytorycznym przebiegiem każdej ze Szkół Letnich czuwać będzie wolontariusz Fundacji Wolność i Demokracja, native spiker z Polski.

Wykaz placówek oświatowych  na Ukrainie w których są realizowane Szkoły Letnie:

 1. Sobotnio-niedzielna szkoła przy Szepetowskim Oddziale Związku Polaków na Ukrainie  (1.06-10.06.2017)
 1. Towarzystwo Kultury Polskie im. Tadeusza Kościuszki w Łucku (12-23.06.2017)
 1. Polska Sobotnia szkoła przy społecznej organizacji „Polskie kulturalno-oświatowe stowarzyszenie miasta Krasiłowa  (3-13.07.2017)
 1. Szkoła sobotnio-niedzielna przy parafii św. Wincentego Pallottiego w Biłohirii (7-17.07.2017)
 1. Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy (10-19.07.2017)
 1. Polską Szkolą Sobotnią przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli polskich na Ukrainie (17-27.07.2017)
 1. Parafia Św. Wojciecha przy Kościele Opatrzności Bożej w Gwardiejskiem (Felsztynie) (23.07-03.08.2017)
 1. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (17-27.08.2017)
 1. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej  (7.08-16.08.2017)
 1. Oddział Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Beresteczku   (14.08-24.08.2017)
 1. Związek Polaków przy parafii pw „Jezusa Chrystusa-Króla Wszechświata” w Chmielnickim (14-23.08.2017)
 1. Parafia Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu (20-29.08.2017)

Szkoły Letnie na Ukrainie są realizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.