Szkoły Letnie

Szkoły Letnie są elementem projektu “Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”. Mają one za zadanie integrację dzieci mieszkających tam Polaków, wsparcie nauki języka polskiego w atrakcyjny i przystępny sposób, podczas aktywnego spędzania czasu i wspólnej zabawy. Działanie [...]
Czytaj więcej

Pod znakiem białego Orła

Projekt  dotyczy dofinansowania i wsparcia śródrocznej działalności 12 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz działalności oświatowej prowadzonej przez 30 organizacji oświatowe działające przy Polskiej Misji Katolickiej – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V., w których [...]
Czytaj więcej
Skip to content