Szepetówka

Nazwa podmiotu nauczania

Sobotnio-niedzielna Szkoła przy Szepetowskim Oddziale Związku Polaków na Ukrainie


Adres 

Adres do koresp: ul.Gorkiego 38, 30401 Szepetówka

Adres : Pr. Mira 27, 30400 Szepetówka,  Internat  Specjalizowanej Szkoły-pensjonat


Data założenia 

2008 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

W 2014 – 118 uczniów, a na początku 2015 już 153

Od stycznia 2015 w szkole pracuje 5 nauczycieli (w 2014 – 4)


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Od 2001 do 2007 roku wprowadzono w program szkolny oraz  fakultety – nauczanie j. p. jako języka mniejszości polskiej w 7 szkołach  miasta i rejonu . Przy towarzystwie funkcjonowali nie wielkie grupy nauczania j. p., historii i geografii Polski, kultury i tradycji polskiej. Zapotrzebowanie nauczania języka polskiego i in. przedmiotów zwiększyło się .  Od 2008 roku na podanie Szepetowskiego Oddziału ZPU powstał pion polskich klas przy ogólnokształcącej szkole ukraińskiej. Właśnie od tego roku i została założona Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Szepetowskim Oddziale Związku Polaków  na Ukrainie, uczniami były osoby od 6  do 60 roku życia i starsi. Lekcji prowadzono w salach wynajmowanych, czasami spotykali się z odmową.  Ale S-N Szkoła rosła razem z pionem polskich  klas. Uczniowie S-N Szkoły biorą udział w organizacji szeregu imprez kulturalnych z okazji: “Dnia Polonii”, Dnia Niepodległości Polski, Dnia Konstytucji- 3 maja, Dnia Św. Mikołaja, Jasełka, Dnia Babci, Dziadka, Matki, Festiwali Kultury Polskiej, Dnia Języka Ojczystego i in.  Organizujemy spotkania “przy herbatce” pod tytułem “Mowo moja Ojczysta”, in., gdzie ludzie starszego pokolenia dzielą się swoimi wspomnieniami z przeszłości, rozmawiają z młodzieżą o tradycjach polskiej mniejszości na Ukrainie. Dzieci ze swojej strony upiększają spotkanie pieśniami, wierszami i akademiami w ojczystym języku polskim.  Uczniowie aktywnie brali udział we wspólnie organizowanej akcji z Harcerzami z Ursynowa “Świąteczna paczka”, niejednokrotnie organizowali półkolonie organizowaną praz ze Wspólnotą Polską z Łodzi, w 2012,2013 roku pracowali z wolontariuszami akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”  Bardzo pozytywnie przebiega podsumowanie osiągnięć  z języka polskiego na zakończenie roku szkolnego.

Uczniowie uczestniczą  w konkursach  organizowanych przez Fundację Wolność i  Demokracja “Poznaj Polskę” , w ogólnoukraińskim dyktandzie z języka polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy”

Sukces –  wielkie zainteresowanie nauką języka polskiego,  liczba uczniów , którzy zostali uczniami liceum, studentami na uczelniach wyższych   w Polsce  sięga ponad 200 osób.

Kartę Polaka otrzymało około 3000 osób.

 

?8 Na kolejnym Fesciwalu Kultury Polskiej w Szepetówce gościli Pana Konsula Generalnego Krzysztofa Świdereka,maj 2011r. HejSokoly IMG_0712

?8 Na kolejnym Fesciwalu Kultury Polskiej w Szepetówce gościli Pana Konsula Generalnego Krzysztofa Świdereka,maj 2011r. HejSokoly