Punkt nauczania języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz

Nazwa podmiotu nauczania 

Punkt nauczania języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz


Adres 

Ukraina, obwód Zakarpacki, 88000 Użgorod, ul. Gojdy 8


Data założenia 

1 stycznia 2014 roku


Liczba uczniów i nauczycieli 

32 uczniów i 2 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Punkt nauczania języka polskiego powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w styczniu 2014 roku. W Użgorodzie już od lat działa Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. J. Tischnera. Jednak w środowisku polskim Zakarpacia ostatnio znacznie wzrosło zainteresowanie językiem polskim i odpowiednio liczba chętnych uczenia się języka. W celu uzupełnienia działalności w/w Szkoły powstał Punkt nauczania języka przy TKPZ. Głównym celem działalności Punktu jest nauka języka polskiego na poziomie od zera lub podstawowej wiedzy do umiejętności mówienia, czytania i pisania po polsku oraz zapewnienie wiedzy w zakresie polskiej historii, kultury i tradycji.

Zajęcia odbywają się w siedzibie TKPZ (1 pokój o powierzchni 34 m. kw.) i na razie nie istnieje możliwości wynajmowania innego pomieszczenia dla Punktu. Pod tym względem staramy się dostosować istniejące warunki do potrzeb nauczania. Punkt nauczania dysponuje wyposażeniem TKPZ, w tym sprzętem technicznym (komputer, telewizor, wieża muzyczna).

Z kosztów dofinansowania przez Fundację WiD w ramach programu “Biało-Czerwone ABC” nabyliśmy meble oraz rzutnik i ekran niezbędne do prowadzenia lekcji oraz środrocznej działalności oświatowej (patrz zdięcia w załączeniu). Uczniowie korzystają z biblioteki literatury w języku polskim. Uczniowie robią postępy w nauce języka i chętnie uczestniczą w środrocznej działalności oświatowej. W/w działania służą na rzecz zachowania języka ojczystego w środowisku polskim Zakarpacia i wychowania patriotycznego młodzieży polskiego pochodzenia.

Bialo-czerwone ABC 010