O Fundacji

Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, ponadpartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2005 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach:pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Impulsem do powstania Fundacji było zamknięcie przez władze białoruskie latem [...]
Czytaj więcej

Archiwum Projektów

Rok 2006 Rok 2006 był pierwszym rokiem działalności Fundacji Wolność i Demokracja. Powołanie do życia Fundacji było sposobem formalizacji działania dynamicznego, nieformalnego komitetu obywatelskiego “Solidarni z Białorusią”. Bezpośrednim impulsem do powołania do życia Fundacji był fakt sfałszowania na Białorusi wyników wyborów [...]
Czytaj więcej

Projekty

Fundacja Wolność i Demokracja od roku 2006 przeprowadziła szereg projektów. Projekty prowadzone przez Fundację w roku 2014: Biało-czerwone ABC N jak Niezłomność Polska Platforma Medialna na Białorusi Polska Platforma Medialna Wschód na Ukrainie Sokół w Grodnie Strażnicy Narodowej Pamięci Pamięć Żołnierzy Wyklętych Represjonowani TV Belsat W [...]
Czytaj więcej

Międzynarodowe sporkanie koordynatotrów telewizji belsat

W Sejmie odbyło się międzynarodowe spotkanie donatorów Telewizji Belsat. Wśród prelegentów był Tomasz Pisula z Fundacji Wolność i Demokracja, który opowiedział o współpracy pomiędzy TV Belsat, donatorami a Fundacją WiD.
Czytaj więcej
Skip to content