O Fundacji

Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, ponadpartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2005 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach:pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Impulsem do powstania Fundacji było zamknięcie przez władze białoruskie latem [...]
Czytaj więcej
Skip to content