Szkolenie edukacyjne we Lwowie

W ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” odbyło się kolejne z serii szkolenie edukacyjne dla nauczycieli, dzieci i rodziców. Tym razem wzięli w nim udział uczniowie i pracownicy placówek ze Lwowa, z Jaworowa, Czerwonogrodu, Stryja, Łucka, Kowla oraz Tarnopola. Celem projektu jest poprawa [...]
Czytaj więcej
Skip to content