Szkolenie edukacyjne we Lwowie

szkolenia_wid_dzieci_001_n

W ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” odbyło się kolejne z serii szkolenie edukacyjne dla nauczycieli, dzieci i rodziców. Tym razem wzięli w nim udział uczniowie i pracownicy placówek ze Lwowa, z Jaworowa, Czerwonogrodu, Stryja, Łucka, Kowla oraz Tarnopola.

Celem projektu jest poprawa współpracy między wszystkimi stronami biorącymi udział w procesie nauczania języka polskiego, tak aby wpływ na życie szkolne i nauczanie mieli nie tylko nauczyciele, ale także dzieci i ich rodzice. Taka współodpowiedzialność powinna bowiem przynieść bardzo dobre efekty wychowawcze i edukacyjne oraz integrujące społeczność polską.
Szkolenie edukacyjne we Lwowie wywołało pozytywne reakcje. Teraz czekamy na konkretne działania podejmowane w macierzystych placówkach szkolnych!
Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.
Więcej w artykule w Kurierze Galicyjskim


Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
godlo_z podpisem