Efekty obozu edukacyjnego „Ja – Lider” w Łanowicach

W ramach miniprojektu opracowanego podczas obozu edukacyjnego dla animatorów środowisk polskich za granicą „Ja – Lider” zorganizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja młodzież z Łanowic opracowała koncepcję pomalowania przystanku autobusowego w swojej miejscowości.

Łanowice (rejon samborski) to wieś zamieszkana w 95 procentach przez Polaków. Ponad dwa lata temu dzięki staraniom radnego Walerego Tracza, prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, udało się uzyskać zgodę miejscowych władz na umieszczenie na tabliczce oznaczającej miejscowość oraz na przystanku autobusowym napisów w języku polskim. I tak obok ukraińskiej nazwy ЛАНОВИЧІ, w oficjalnym obiegu zafunkcjonowały polskie ŁANOWICE.
Dla podkreślenia związków wsi z kulturą polską, ale także dla zaznaczenia, że znajduje się ona na Ukrainie i polsko-ukraińskie relacje układają się w całej gminie Biskowice (Бісковичі) bardzo dobrze, postanowiliśmy pomalować przystanek w Łanowicach w barwy polskie i ukraińskie.
Podczas malowania przystanku było dużo śmiechu, zabawy i wspólnego śpiewania. Zaprezentowały się dziewczęta z łanowickiego zespołu Stokrotki, były okolicznościowe wystąpienia prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Łanowicach, a także zaproszonych gości.

Wojciech Kubicki

14940209_10206463275935254_5749608575773756025_o14876509_10206463276695273_4108562659859061838_o14883433_10206463277975305_7336507371770913592_o14859699_10206463276295263_1355832430729594630_o


Projekt „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu
„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.
MEN małe