Dziś przypada Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie

Kiedy obywatele ZSRS milionami umierali z głodu, ich państwo eksportowało tysiące ton zboża do państw Europy 86 lat temu Wielki Głód na Ukrainie osiągał swój kulminacyjny moment. Tysiące osób skazywano na śmierć lub zsyłkę do Łagrów w oparciu o tzw. dekret pięciu kłosów – kary groziły za zerwanie takiej liczby zboża z państwowych pól. [...]
Czytaj więcej