Polskie miejsca pamięci na Ukrainie pod stałą opieką

Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już od pięciu lat pełni stałą opiekę nad miejscami pamięci na Ukrainie.

Prowadzone przez Fundację prace można podzielić na dwie kategorie: stała opieka oraz prace renowacyjno-konserwatorskie. Stałą opieką objęte są 24 nekropolie oraz miejsca spoczynku polskich bohaterów poległych za wolność ojczyzny.  Również każdego roku odnawiane są miejsca pamięci,  których stan niejednokrotnie potrzebuje natychmiastowej interwencji remontowo-konserwatorskiej.

W bieżącym roku, mimo trudnej sytuacji w jakiej znalazło się państwo ukraińskie udało się odnowić i zabezpieczyć 3 obiekty. Do największych należy kwatera żołnierzy WP znajdująca się na cmentarzu miejskim w Stryju. Podczas prac rewaloryzacyjnych udało się wymienić wszystkie zniszczone betonowe mogiły na nagrobki wykonane z naturalnego kamienia w ilości 181 szt. Sama kwatera została także objęta monitoringiem. Pracami renowacyjnymi zostały objęte: mogiła II Brygady Legionów w Sołotwinie oraz pomnik poświęcony ofiarom obozu koncentracyjnego w Przedzielnicy, znajdujący się w obrębie Nowego Miasta.

Mogiła II Brygady Legionów w Sołotwinie

Monitoring na cmentarzu w Stryju

Pomnik ofiar obozu koncentracyjnego w Przedzielnicy, znajdujący się obecnie w granicach Nowego Miasta

Prace remontowo-konserwatorskie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

PRACE REWALORYZACYJNE ORAZ ZABEZPIECZAJĄCE MIEJSC PAMIĘCI W NOWYM MIEŚCIE, SOŁOTWINIE ORAZ STRYJU

Osiągnięte cele: W Nowym Mieście przeprowadzono prace remontowe – konserwatorskie pomnika poświęconego ofiarom obozu koncentracyjnego w Przedzielnicy. Prace w Sołotwinie polegały na przeprowadzeniu prac rewaloryzacyjnych Mogiły II Brygady Legionów. W Stryj ustanowiono na cmentarzu miejskim system monitoringu obejmujący Kwaterę żołnierzy WP

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacja w wysokości 320 159,00 zł