Polska Platforma Medialna – polonijne media przyszłości

Projekt zakłada podniesienia poziomu mediów polonijnych, wzmocnienie środowiska medialnego oraz wzrost poziomu integracji i wymiany doświadczeń podczas IX Zjazdu Federacji Mediów na Wschodzie.

W wielu krajach media borykają się z problemami, które wynikają z przemian kulturowo cywilizacyjnych. We współczesnym świecie klasyczne media są wypierane przez portale internetowe – to na nich czytelnicy (szczególnie młodsi) szukają informacji. W tej dziedzinie problemy mają szczególnie redakcje ze Wschodu. Innym problemem dotykającym media polskie na Wschodzie, jest ich stopniowe „starzenie się”; brak napływu do redakcji młodych osób.

 

W ramach zadania przygotowano pakiet rozwoju i modernizacji mediów:

  • Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie (coroczne spotkanie przedstawicieli mediów polonijnych połączone z programem szkoleń i wizyt studyjnych).
  • wydanie publikacji podsumowującej działania Federacji Mediów Polskich na Wschodzie
  • cykl szkoleń dla redakcji polskich działających na świecie.

Projekt realizowany od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.