Naftowa Niepodległość – infografiki poświęcone osiągnięciom Ignacego Łukasiewicza

W związku z obchodzonym na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ignacego Łukasiewicza, w ramach projektu „Dla Niepodległości – kontynuacja” przedstawiamy serię 6 infografik poświęconych temu bohaterowi. W 2022 roku minęło 200 lat od jego narodzin, 170 od przeprowadzenia udanej destylacji ropy naftowej oraz 140 od jego śmierci. Mimo, że Łukasiewicz żył i działał w wieku XIX, to jego dokonania są ważne i dziś, w XXI wieku. Infografiki w prosty, czytelny i ciekawy sposób przybliżają najważniejsze fakty oraz mniej oczywiste ciekawostki. Plansze wypełnione są grafikami, porównaniami, wykresami, mapami i ikonkami, które powinny ułatwić powiązanie problemów i zapamiętanie wydarzeń.

Pierwsza plansza poświęcona jest potrzebom i oczekiwaniom, jakie człowiek miał i ciągle ma od ognia i światła. Druga przedstawia ziemie polskie pod zaborami w czasach życia Ignacego. Trzecia skupia się na latach 50. XIX wieku, kiedy to Łukasiewicz z kompanami dokonał przełomowych odkryć we Lwowie. Czwarta infografika omawia przedsiębiorczą postawę tegorocznego Patrona. Przedostatnia część skupia się na działalności dobroczynnej i pokazuje, jak wszechstronną opieką otaczał Łukasiewicz swoich pracowników i sąsiadów. Ostatnia, szósta grafika, ilustruje, jak po jego śmierci rozwijał się przemysł naftowy na ziemiach polskich. Co warte podkreślenia przemysł ten związany był z terenami współczesnej Polski i Ukrainy. To kolejny element dziedzictwa kulturowego, który łączy nasze dwa narody!

Infografiki przygotowane są w formacie pdf w rozmiarach 100×200 cm każda. Można ich używać podczas lekcji w formie online lub wydrukować w postaci roll-upów i stworzyć z nich interesującą wystawę.

Infografiki do pobrania:

1. swiatlo_i_cieplo-print

2. polska_w_cieniu_zaborcow-print

3. farmaceuta-print

4. przedsiębiorca-print

5. filantrop_i_autorytet-print

6. rozkwit_przemyslu-print

Infografiki powstały na bazie informacji zaczerpniętych z opracowań i źródeł, m.in.

  • Piotr Franaszek, Paweł Grata, Anna Kozicka-Kołaczkowska, Mariusz Ruszel, Grzegorz Zamoyski, Ignacy Łukasiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021
  • Galicyjski przemysł naftowy do roku 1914 w świetle najnowszych badań, Piotr Franaszek, “Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, 1992, Z. 126
  • Wacięga Sebastian, Galicyjscy pionierzy przemysłu naftowego w II połowie xix wieku, „Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe Ojczyzny” 2016, nr XVIII
  • William D. Nordhaus, Do real-output and real-wage measures capture reality? The history of lighting suggest not, New Haven, 1998
  • Maciej Bukowski, Piotr Koryś, Cecylia Leszczyńska, Maciej Tymiński, Nikolaus Wolf, Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910), “Ekonomista”, 2018, nr 2
  • Stanisław Szczepanowski, Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów, 1888
  • Franciszek Kubiczek, Historia Polski w liczbach: ludność, terytorium, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 1994

Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022