Uczniowie PSKO w Tarnopolu i studenci Wydziału Polonistyki, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Naftowa Niepodległość”

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Naftowa Niepodległość”, dnia 26.09.2022. W lekcji uczestniczyło 49 uczniów z PSKO w Tarnopolu i studentów Wydziału Polonistyki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu.

W pierwszej części lekcji lektorzy przedstawili uczestnikom cel spotkania i tegoroczną rocznicę, która jest pretekstem do poznania postaci Ignacego Łukasiewicza. Zaprezentowana została nazwa projektu, jego organizator oraz źródło dofinansowania. Następnie przeprowadzona została burza mózgów poświęcona dawnym zastosowaniom ognia, w tym przede wszystkim oświetlaniu. Następnie zaś młodzież odkrywała kolejne kroki milowe w historii ludzkich wynalazków – pochodnie, lampy oliwne, świece. Przeprowadzona została również dyskusja na temat wad i zalet tych ostatnich. Na bazie tych informacji wprowadzona została postać Ignacego Łukasiewicza, który zastąpił świece lampami naftowymi. Miejsca z nim związane wskazaliśmy na mapie Google. Omówiona została rola apteki w jego odkryciach oraz prześledziliśmy historię jego pierwszych kontraktów. Dalsza część lekcji skupiła się na dokonaniach Łukasiewicza (destylacja ropy oraz konstrukcja lampy naftowej) w kontekście wpływu na rozwój ziem polskich. W trakcie lekcji prezentowany był fragment filmu fabularnego “Aż poleje się krew”, jako ilustracja działania wiertnicy kanadyjskiej. Uczestnicy wzięli też udział w wirtualnym spacerze po Lwowie (Google Street View). Na koniec spotkania wspólnie odśpiewano autentyczną pieśń Borysławskich naftowców.