Polska Platforma Medialna – polonijne media przyszłości

Projekt zakłada podniesienia poziomu mediów polonijnych, wzmocnienie środowiska medialnego oraz wzrost poziomu integracji i wymiany doświadczeń podczas IX Zjazdu Federacji Mediów na Wschodzie. W wielu krajach media borykają się z problemami, które wynikają z przemian kulturowo cywilizacyjnych. We współczesnym świecie klasyczne media są [...]
Czytaj więcej

Polskie miejsca pamięci na Ukrainie pod stałą opieką

Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już od pięciu lat pełni stałą opiekę nad miejscami pamięci na Ukrainie. Prowadzone przez Fundację prace można podzielić na dwie kategorie: stała opieka oraz prace renowacyjno-konserwatorskie. Stałą opieką objęte są 24 nekropolie oraz miejsca spoczynku [...]
Czytaj więcej
Skip to content