Dbamy o polskie cmentarze na Ukrainie – 2022

Fundacja Wolność i Demokracja sprawuje na terenach dzisiejszej Ukrainy stałą opiekę nad 24 Miejscami Pamięci. Należą do nich: Cmentarz Obrońców Lwowa („Cmentarz Orląt”), Kwatera Powstańców Styczniowych („Górka Powstańcza”), Kwatera Powstańców Listopadowych (Żelazna Kompania), Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich oraz Kwatera 26 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników” na cmentarzu Janowskim, Kwatera poległych żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. w Mościskach, Kwaterze żołnierzy WP w Stryju, kwatera żołnierzy WP w Busku, Cmentarz pomordowanej polskiej inteligencji w Czarnym Lesie, Zbiorowa mogiła pomordowanych Polaków w Podkamieniu i Palikrowach, cmentarz poległych w 1920 r. żołnierzy Wojska Polskiego w Zadwórzu, mogiła żołnierzy WP w Firlejówce,  mogiła żołnierzy WP w Horpiniu, Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni, Zbiorowa mogiła żołnierzy WP na cm. Bajkowym w Kijowie, oraz kwaterami oraz mogiłami legionowymi w: Bohorodczanach, Rohatyniu, Nadwórnej, Mołotkowie, Sołotwinie, Pasiecznej, Zielonej, Rafajłowej.

Projekt “Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi we Lwowie, Mościskach i Iwano-Frankiwsku (Czarny Las)” to projekt, który jest kontynuacją działań Fundacji Wolność i Demokracja z poprzednich lat.

Zadanie miało na celu utrzymanie w jak najlepszym stanie niżej wymienionych kwater i cmentarzy wojennych:
CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE:
– cmentarz Orląt Lwowskich
– kwatera powstańców listopadowych, tzw. “Żelazna Kompania”
– kwatera powstańców styczniowych, tzw. “Górka Powstańcza”
CMENTARZ JANOWSKI WE LWOWIE:
– kwatera 6 pułku lotniczego, tzw. “Kwatera Lotników”
CMENTARZ W MOŚCISKACH
– kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku
CZARNY LAS k. Iwano-Frankiwska
– groby polskiej inteligencji zamordowanej w 1941 roku przez Niemców

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.