Kolejna lekcja w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z tematem “Romantyczna Niepodległa” odbyła się z uczniami z Odessy i Browarów

W dniu 25.07.2022 w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji brały udział dwie organizacje zrzeszające Polaków, jedna z Odessy i jedna z Browarów. Osiemnastu uczestników zgromadziło się aby brać udział w lekcji zdalnie.

Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie założeń projektowych, źródeł finansowania oraz przedstawienie się prowadzących. Następnie rozpoczęła się zabawa z wykorzystaniem skojarzeń (obrazy, kadry z filmów) mająca na celu stworzenie listy elementów kultury, które dziś zawdzięczamy romantykom. Wyjaśniono również powody, dla których w tym roku obchodzimy Rok Romantyzmu Polskiego. W tym celu odczytano fragment jednego z utworów z cyklu “Ballady i Romanse”. Przedstawieni zostali również czołowi polscy romantycy. Aby wzmocnić skojarzenia odbiorców ich losy zostały omówione w odniesieniu do ziem dawnej Rzeczpospolitej (Wilno Mickiewicza, Krzemieniec Słowackiego, Kaniów Goszczyńskiego). Omówiona została także postać Tarasa Szewczenki. W kolejnej części spotkania skupiliśmy się na historii Polski i walce Polaków o niepodległość w XIX wieku. Wykorzystując ikonografię zadawaliśmy proste pytania do uczestników, które pomagały im połączyć znane fakty. Pracowaliśmy m.in. na grafice przedstawiającej rozbiór Polski. Wykorzystane zostały także fragmenty filmowe, w tym ekranizacja “Pana Tadeusza”. Omawiając Rok 1812 odwołaliśmy się do prezentowanej repliki munduru piechura Księstwa Warszawskiego z tego okresu. W ostatniej części spotkania prezentowane były, odczytywane a następnie wspólnie interpretowane najciekawsze fragmenty utworów poświęconych walce o wolność. Dzięki temu młodzi słuchacze poznali “Dziady”, “Redutę Ordona”, ‘Fortepian Szopena” czy “Z dymem pożarów”.