Odbyła się kolejna lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” z uczestnictwem młodzieży z Ukrainy

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa“, dnia 25.07.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 21 uczniów z dwóch organizacji polonijnych z Ukrainie. Zgromadziła się młodzież z obwodowej organizacji społecznej “Studencki Klub Polski” i z szkoły sobotnio – niedzielnej im. Jana Pawła II przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (oddział w Czerwonogradzie). Słuchacze połączyli się zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM.

Spotkanie rozpoczęło się od wyświetlenia slajdów poświęconych projektowi oraz sposobie jego realizacji. Następnie uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego w 2022 roku obchodzony jest Rok Romantyzmu Polskiego. W ramach “burzy mózgów” ustaliliśmy też jakie elementy współczesna kultura (w tym film) zawdzięcza romantykom. Opowieść o trudnych losach Polaków podczas zaborów, a zwłaszcza na początku XIX wieku, zilustrowana została fragmentem ekranizacji “Pana Tadeusza”. Wykorzystane zostały także repliki strojów historycznych, w tym mundur żołnierza Księstwa Warszawskiego z 1812 roku. Wspólnie z uczestnikami przeanalizowane zostały fragmenty wybranych utworów polskiego romantyzmu poświęcone walce o niepodległość (“Dziady”, “Fortepian Szopena”, “Do przyjaciół Moskali” itd.). Podsumowując spotkanie omówiliśmy rolę polskich romantyków w podtrzymaniu ducha narodowego w czasach zaborów.