Uczniowie z Ukrainy uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Romantyczna Niepodległa”

W dniu 25. lipca 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja“. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z organizacji polonijnych z Szkoły wiedzy o Polsce przy OS Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie i Stowarzyszenia Polaków z Mikołajowa. W zajęciach uczestniczyło 19 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie założeń projektowych, źródeł finansowania oraz przedstawienie się prowadzących. Następnie rozpoczęła się zabawa z wykorzystaniem skojarzeń (obrazy, kadry z filmów) mająca na celu stworzenie listy elementów kultury, które dziś zawdzięczamy romantykom. Uczestnicy zostali uświadomieni, że zaliczyć możemy do tego horrory, filmy fantasy, komedie romantyczne oraz np. vlogi podróżnicze. Omówione zostały przyczyny tegorocznej lekcji, czyli znaczenie wydania w 1822 roku Ballad i Romansów. Na Mapie Google namierzone zostały także miejsca związane z najsłynniejszymi romantykami polskimi. Wykorzystując klasyczne obrazy historyczne oraz fragmenty ekranizacji “Pana Tadeusza” przedstawiono losy Polaków w okresie zaborów. W głównej części spotkania dzieje te ilustrowane były fragmentami wierszy i poematów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida.