Odbyła się pierwsza lekcja żywej historii w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” o temacie “Romantyczna Niepodległa” z uczestnictwem młodzieży z Ukrainy

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się pierwsza lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa”, dnia 25.07.2022. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyło 22 uczniów z organizacji polonijnych w Ukrainie, z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Jagiełły i Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej.

Lekcja przeprowadzona została dla dzieci, którzy uczestniczyli w niej łącząc się za pomocą jednego komputera przez platformę ZOOM. Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników i przedstawienia się oraz zaprezentowania założeń projektu. Następnie w formie kilku zagadek prowadzący przedstawili elementy kultury, które zawdzięczamy obecnie romantykom (np. horror, fantastyczne stworzenia, nieszczęśliwa miłość, fascynacja orientalnymi podróżami). Przedstawieni zostali również czołowi polscy romantycy. Aby wzmocnić skojarzenia odbiorców ich losy zostały omówione w odniesieniu do ziem dawnej Rzeczpospolitej (Wilno Mickiewicza, Krzemieniec Słowackiego, Kaniów Goszczyńskiego). Omówiona została także postać Tarasa Szewczenki. W drugiej części spotkania przedstawione zostały burzliwe losy Polaków w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem walki o niepodległość, zwłaszcza z Moskalami. Wykorzystano tutaj filmy (m.in. fragment ekranizacji “Pana Tadeusza”). W ostatniej części studiowane były konkretne fragmenty literackie polskich romantyków opisujących walkę Polaków o niepodległość (m.in. “Dziady”, “Reduta Ordona”, “Fortepian Szopena”, “Z dymem pożarów”).