Biała Cerkiew

Nazwa podmiotu nauczania

Język polski i kultura muzyczna w sobotniej szkole przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi


Adres

09117 Biała Cerkiew, obw. kijowski, Pl. Targowy 16


Data założenia

Od siedemnaściu lat w Białej Cerkwi funkcjonuje Polska Sobotnia Szkoła. Z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego i Wydziału Oświaty miasta Biała Cerkiew, została ona założona w grudniu 1997 r. i otrzymała nazwę “Polska Szkoła Niedzielna”.


Liczba uczniów i nauczycieli

W punkcie nauki języka polskiego i kultury odbywali  się zajęcia językowe dla grup ze stopniem znajomości języka na poziomie A1 i kultury myzycznej,  prowadzone przez 2 nauczycieli.

Liczba  dzieci – 20, liczba dorosłych – 22


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

W ciągu roku oprócz zajęć tradycyjnych przy punkcie nauczania miały miejsce zorganizowane następujące przedsięwzięcia:  impreza z okazji Dnia mowy Ojczystej, program  edukacyjno-poznawczy “10 lat w Unii Europejskiej”. Udział szkoły sobotniej w pierwszym programie telewizyjnym “Do wieczora” pod tytułem “Jedyna Ukraina” w Kijowie; eliminacje do  XXIII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza “Kresy 2014”, w trzeciej kategorii wiekowej (6 -12 lat), wyróźnienie z rąk  Pani Ambasadorowej  Anny Litwin, otrzymał Rusłan Skowroński uczeń naszej szkoły, udział w edycji Festiwalu Polskiej Piosenki Współczesnej w Kijowie – 3 miejsce otrzymała Helena Sejko z naszej szkoły  z piosenką “Och, życie, kocham cię nad życie”; mikołajki, spotkanie opłatkowe ze Stowarzyszeniem Niemców “Wiedergeburt”, Jasełka.

W bibliotece  Stowarzyszenia są dla dzieci i dorosłych bajeczki, polskie filmy oraz encyklopedii.

1 Rok szkolny 2014-15