Biłohiria

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła sobotnio-niedzielna przy parafii św. Wincentego Pallottiego w Biłohiria


Adres

Iwana Franka 28, 30200 Biłohiria, Chmielnicka obl. Ukraina


Data założenia

Zajęcia są prowadzone od 1995 r.


Liczba uczniów i nauczycieli

56 uczniów i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

W 1993 roku XVII-wieczny kompleks klasztorny oo. Dominikanów w Lachowcach na Wołyniu (dzisiejsze Biłohiria), został powierzy księżom Pallotynom z Polski. Świadomi, że przez wieki klasztor był nie tylko centrum duchowym, ale też ośrodkiem społecznym, zajmującym się oświatą, szpitalnictwem i szeroką działalnością charytatywną, pallotyni zajęli się nie tylko odbudowywaniem budynku, ale też starali się wskrzesić najlepsze tradycje zaangażowania w życie społeczne. W ciągu lat pracy objęli systematyczną pracą duszpasterską ludzi z Biłohiria i okolic, zdecydowana większość z których są osoby o polskich korzeniach. Największym świadectwem naszego zaangażowania w życie społeczne jest prowadzony przez nas dom dziecka. Pod dachem klasztoru, żyje i wychowuje się dziesięcioro dzieci. Staramy się też wiele czasu poświęcać dzieciom i młodzieży spoza parafii, którym w obecnej sytuacji na Ukrainie, nie poświęca się należytej uwagi, pozostawiając je samym sobie. Szukamy sposobów, by odpowiadać na ich potrzeby: wykształcenia, pożytecznego wykorzystania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku.

Mimo tak szerokiego pola naszej działalności, naszym szczególnym priorytetem zawsze była praca z osobami polskiego pochodzenia. Od lat przy naszej parafii funkcjonuje szkółka, gdzie każdy chętny może się nauczyć podstaw języka polskiego oraz zapoznać się z kulturą i historią Polski. Starsi ludzie chcą poznawać język i kulturę Polski, młodzież studiuje język polski myśląc o ewentualnych studiach a średnie pokolenie bierze udział w lekcjach przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej dla otrzymania Karty Polaka, posiadanie której stanowi realne ułatwienie w uzyskaniu wizy, w podróżowaniu po Polsce i nie tylko. Uczniowie naszej szkoły są podzieleni na trzy grupy: początkujące (dzieci), początkujące, zaawansowani. Każda z grup ma dwa spotkania tygodniowo po dwie godziny lekcyjne.

W sierpniu odbył się trzytygodniowy intensywny kurs języka polskiego, w czasie którego studenci z Polski codziennie prowadzili zajęcia dla trzech różnych grup: przed obiadem półkolonie dla dzieci (17 osób), po obiedzie grupę dla początkujących (28 osób), a wieczorem grupę dla zaawansowanych (12 osób). Na wieczorku pożegnalnym, niektórzy z nich powiedzieli, że wzięli udział w kursie, ponieważ obudziły się w nich polskie korzenie, inni zaś myślą o ewentualnych studiach w Polsce. Byli również tacy, którzy chcieli bliżej poznać sąsiadów z zachodu i ich język, gdyż teraz Ukraina ostatecznie opowiedziała się za integracją europejską.

W ubiegłym roku dwóch naszych uczniów dostały się na wyższe studia w Polsce i sześć osób otrzymały Kartę Polaka.

02