Browary

Nazwa podmiotu nauczania

Punkt nauczania przy Mejskim Polskim kulturalno-oświatowym stowarzyszeniu “Rodzina”


Adres

Kijowska, 17, Browary, obw. Kijowski, 07400  (adres rejestracyjny)

Rokosowskogo, 2, lok. 205, Browary, obw. Kijowski, 07400  (adres siedziby)


Data założenia

Marzec 2001 r.


Liczba uczniów i nauczycieli

86 uczniów i 2 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Stowarzyszenie zostalo założone jako koło zainteresowań dla ludzi polskiego pochodzenia, mieszkających na Browarszczyźnie. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest podtrzymywanie i propagowanie polskości i krzewienie polskiej tradycji i kultury poprzez naukę języka polskiego, obchodzenie świąt, uroczystości, udziale w konkursach, koncertach, mszach św., wycieczkach do miejsc historycznych. Uczniowie stowarzyszenia niejednokrotnie otrzymywali wyróżnienia i nagrody w konkursach recytatorskich, corocznie kilka osób wyjeżdża na studia do Polski. Dwoje dzieci w 2014 roku otrzymało dyplomy “Twórcza osobistość roku” od Prezydenta miasta Browary.

 

Informacja o działalności na stronie facebook.com/rodzina.browary

IMG_1752