Chmielnicki Dla Niepodległości

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 20 października w Chmielnickim odbył się koncert pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.
Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP z sekretarzem stanu, ministrem Adamem Kwiatkowskim, przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Winnicy z konsulem generalnym Damianem Ciarcińskim, przedstawiciele administracji, kultury, oświaty z obwodu chmielnickiego i miasta, dziennikarze i duchowni.
Polskie ośrodki reprezentowały zespoły narodowe i dziecięce, na koncert były również zaproszone zespoły ukraińskie.
Organizatorami koncertu były prezes Obwodowego Związku Nauczycieli Języka Polskiego na Ukrainie Julia Sierkowa, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza Ludmiła Kotyk oraz prezes Centrum Języków i Kultur Słowiańskich Nela Szutiak.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Dla Niepodległości” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja