Czerkasy

Nazwa podmiotu nauczania

Punkt nauczania j. polskiego przy rzymskokatolickiej parafii Zwiastowania NMP w Czerkasach


 Adres

Ul. Pionierska 22, 18 015 Cherkasy – UKRAINA


 Data założenia

Wrzesień 2014


 Liczba uczniów i nauczycieli 

20 uczniów i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w soboty. Z powodu braku innych pomieszczeń zajęcia są prowadzone w salce katechetycznej w kaplicy parafialnej.

Większość uczęszczających osób posiada polskie korzenie.

Przedział wiekowy uczniów od 13 do 55 lat. Zajęcia obejmują nie tylko nauczanie j. polskiego, ale także historii i kultury polskiej z elementami muzyki  (pieśni patriotyczne, kolędy itd.).  Ze względu na krótki  czas jaki upłynął  od powstania punktu trudno jest mówić o sukcesach. Ważne jest to, że są ludzie, którzy chcą poznawać język i kulturę  swoich przodków.

02