Czytanie Narodowe 2019 w Obwodowej Bibliotece w Żytomierzu na Ukrainie

 

7 września 2019 roku w Żytomierskiej Obwodowej Bibliotece im. O. Olżycza odbyło się Narodowe Czytanie utworu „Katarynka” Bolesława Prusa.

Impreza rozpoczęła się od uroczystego powitania uczestników i odczytania listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Wiktorię Laskowską-Szczur prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie .

W Narodowym Czytaniu wzięli udział młodzież z Horoszewa, Berdyczowa, Korostenia oraz prezesi organizacji polskich Wiktoria Laskowska-Szczur, Mirosława Starowierow, Walentyna Żurawlowa, ks.Wojciech Witek nauczyciele języka polskiego Wiktoria Zubarewa, Natalia Zubarewa, Anetta i Andrzej Piotrowicz (ORPEG), członkowie organizacji, uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego, studenci KUL oraz mieszkańcy Żytomierza.

Młodzież pod kierownictwem Wiktorii Zubarewoj przedstawiła teatralną scenkę do utworu Bolesława Prusa „Katarynka”.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Katyńska zbrodnia” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie w ramach Przystanek Historia Żytomierz, przegląd filmów, inscenizacja wybranych fragmentów w wykonaniu uczniów, literackie konkursy z nagrodami. Na zakończenie uczestnikom akcji wręczone zostały pamiątkowe dyplomy. Zorganizowany został także poczęstunek. Uczestnicy akcji otrzymały teksty nowel z pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania 2019.

Organizatorem akcji Narodowe Czytanie w Żytomierzu jest Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, a współorganizatorami – IPN w Lublinie, Informacyjno-Oświatowy Centrum KUL w Żytomierzu.

Organizacja Czytania Narodowego w  Żytomierzu została zorganizowana w ramach realizacji projektu “Wielka polska rodzina. Dofinansowanie wydarzeń wzmacniających polskość.”  Działanie jest objęte wsparciem w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

 

Autor:  Wiktoria  Laskowska – Szczur

Narodowe Czytanie w Obwodowej Bibliotece w Żytomierzu