Czytanie Narodowe 2019 w Horoszewie na Ukrainie

 

Czytanie Narodowe odbyło się również w Horoszewie.  Na początku akcji  Żanna Szyszkina, prezes  Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków im. Władysława Reymonta  w Horoszewie opowiedziała uczestnikom spotkania o idei akcji, o twórczości Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego.

O 17.30  uczniowie Polskiej Szkółki przy Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im. Władysława Reymonta oraz nauczyciele Jana Czepel, Lilia Zajnczkiwska, Irena Slusat, Żanna Szyszkina  Oleg Szyszkin  rozpoczęli czytanie tekstów noweli ze zbiórki noweli polskich przygotowanych przez Fundację Wolność i Demokracja.

O 19.30 – wszyscy zebrani wspólnie obejrzeli nagranie transmisji  z Czytania Narodowego w Warszawie. Po tym odbyła się dyskusja nad tekstami czytanych noweli, której towarzyszył poczęstunek.

Organizacja Czytania Narodowego w Horoszewie została zorganizowana w ramach realizacji projektu “Wielka polska rodzina. Dofinansowanie wydarzeń wzmacniających polskość.”  realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu Senatu RP.

Autor:  Żanna Szyszkina

Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków  im. Władysława Reymonta