NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2020

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na rok 2020 w obszarach:

OŚWIATA – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

KULTURA I PROMOCJA POLSKI ORAZ OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO – imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami.

WZMACNIANIE POZYCJI ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH W KRAJACH ZAMIESZKANIA – warsztaty, wykłady, wsparcie finansowe, szkolenia, projekty liderskie.

POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA – organizacja spotkań charytatywnych, zakup leków, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów leczenia, zapomogi socjalne.

MEDIA POLSKIE – gazety, audycje radiowe i telewizyjne, portale i strony internetowe.

Termin składania wniosków na rok 2020 upływa 30 września 2019 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 85 05 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie na poniższych formularzach.

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na  adresy poczty elektronicznej przyporządkowane do poszczególnych kategorii: 

Oświata Ukraina – [email protected]

Oświata Świat – [email protected]

Kultura, dziedzictwo kulturowe  – [email protected]

pomoc charytatywna i socjalna  –  [email protected]

media polskie – [email protected]

FORMULARZE WNIOSKÓW:

Wniosek OŚWIATOWY EDUKACJA UKRAIN

Wniosek OŚWIATOWY EDUKACJA  ŚWIAT

Wniosek KULTURA I PROMOCJA POLSKI/OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO/ WZMACNIANIE POZYCJI ŚRODOWISK POLSKICH

Wniosek POMOC CHARYTATYWNA (.docx)

Wniosek POMOC CHATYTATYWNA (.xlsx)

Wniosek MEDIA POLSKIE (.docx)

Wniosek MEDIA POLSKIE (.xlsx)

Zapraszamy do współpracy!