Czytanie Narodowe dramatu Gabrieli Zapolskiej «Moralność pani Dulskiej» w Sumach na Ukrainie

Zgodnie z wieloletnią tradycją i jak co roku członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach i uczniowie działającej przy stowarzyszeniu szkoły spotkali się, żeby uczestniczyć w jubileuszowym 10. Narodowym Czytaniu.


Wydarzenie miało miejsce w sali Powszechnej Biblioteki Naukowej w Sumach i rozpoczęło się 4 września o godzinie 11:00. Tekst dramatu Gabieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” odczytano z podziałem na role. Przed czytaniem uczestnicy mieli okazję zapoznać się z listem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Odkryciem dla czytających okazał się związek autorki i jej sztuki z miastem Lwowem i Ukrainą, bowiem nie są powszechnie znane fakty, że urodziła się w Podhajcach, zmarła we Lwowie i jest pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim, a akcja sztuki ma miejsce w czynszowej, lwowskiej kamienicy i słynna postać męża p. Dulskiej wędruje wokół stołu na Wysoki Zamek. Uważamy, że takie odkrycia są ważne i dla Polaków w Polsce, i dla tych na Ukrainie.
Po lekturze dzieła nauczycielka języka polskiego p. Jolanta Domek-Tobolska skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG przeprowadziła krótki test ze znajomości treści utworu. Osobom, które uzyskały najlepsze wyniki, wręczyła nagrody książkowe – oczywiście, wydania „Moralności pani Dulskiej”.
Uczestnicy wydarzena mieli również okazję zapoznać się z wystawką poświeconą Gabrieli Zapolskiej przygotowaną przez bibliotekarki.
Jako stowarzyszenie pragniemy podziękować kierownictwu Powszechnej Biblioteki Naukowej w Sumach za współpracę, a uczestnikom wydarzenia za zaangażowanie i bardzo dobrą atmosferę spotkania.
Wspólne czytanie zbliżało i zawsze będzie zbliżać ludzi !

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”