Do Polski po doświadczenie

48 pedagogów z Ukrainy w dniach od 2 do 6 listopada odbywało staż nauczycielski w warszawskich szkołach.

Nieodłącznym elementem rozwoju nauczyciela jest doskonalenie zawodowe. Ciągłe podwyższanie swoich kompetencji i kwalifikacji jest niejako wpisane w ten zawód. Grupa pedagogów z Ukrainy na początku listopada uczestniczyła w warsztatach metodycznych i odbywała staże w placówkach oświatowych, podczas których zdobywała wiedzę i umiejętności przydatne w ich codziennej pracy.
Nauczyciele odwiedzili placówki wspierające szkołę: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, gdzie zapoznali się z pracą doradców metodycznych, oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej udzielającą pomocy w zakresie psychologiczno-pedagogiczno-terapeutycznym.
Podczas staży – w przedszkolu nr 334, trzech szkołach podstawowych (nr 52, 267 i w Dziekanowie Leśnym), dwóch liceach ogólnokształcących (CXXII, LXIV) oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łomiankach – obserwowali lekcje prowadzone przez nauczycieli i dyrektorów tych placówek. Uczestniczyli w zajęciach otwartych, mogli też porozmawiać z nauczycielami.
Problematyka warsztatów była zróżnicowana. Przygotowano dla nich zajęcia na temat „Jakość w edukacji – mierzenie jakości pracy szkoły”. Warsztat „Doskonalenie kompetencji interpersonalnych z uwzględnieniem wyzwań sytuacyjnych – praca z trudnym uczniem, rodzicem, nauczycielem” został wsparty spotkaniami z ekspertami – psychologami, pedagogami i terapeutami, którzy dzielili się praktycznymi informacjami na temat radzenia sobie z trudnymi uczniami i rodzicami. Podczas zajęć „Wzbogacanie zajęć edukacyjnych poprzez włączanie metod pracy rozwijających kreatywność uczniów” nauczyciele mieli ćwiczenia z kreatywności.
W wolnym czasie pedagodzy z Ukrainy zwiedzili m.in. Sejm i Senat, odbyli wycieczkę na Stare Miasto, byli w Muzeum Powstania Warszawskiego i w Łazienkach.
Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty.

 


Zadanie “Biało-czerwone ABC. Program doskonalenia nauczycieli na Ukrainie” jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.