„Uszanowanie rodu Sanguszków. Książę Roman Damian Sanguszko” – realizacja miniprojektu

Sprawozdanie z realizacji miniprojektu „Uszanowanie rodu Sanguszków. Książę Roman Damian Sanguszko”. zrealizowanego przez uczestników projektu „Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” reprezentujących Sobotnio-Niedzielną Szkołę przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Sławucie. W okresie od 02 [...]
Czytaj więcej

Analizy po konferencji „Pol+Mashreq”

W ramach „Pol + Mashreq Conference” – zdania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej”, studenci Szkoły Głównej Handlowej pani Magdalena Kondas i pan Janusz [...]
Czytaj więcej

Kolejna lekcja o profesorze Michałowskim

27 listopada 2017 roku w Radzikach Dużych w gminie Wąpielsk na Ziemi Dobrzyńskiej zrealizowano lekcję o prof. Kazimierzu Michałowskim. Lekcja została przeprowadzona na podstawie teczki edukacyjnej przygotowanej przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Pol + Mashreq Conference” współfinansowanego przez Ministerstwo [...]
Czytaj więcej

Rozmowa z Piotrem Andrusieczką o Krymie

W Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwksu odbyło się spotkanie z dziennikarzem Piotrem Andrusieczką pod tytułem „Sytuacja społeczno-ekonomiczna na Krymie 3 lata po aneksji”. Polski korespondent zajmuje się tematyką Krymu na długo przed referendum. Należy on do grona największych specjalistów w Polsce w dziedzinie [...]
Czytaj więcej

Do Polski po doświadczenie

48 pedagogów z Ukrainy w dniach od 2 do 6 listopada odbywało staż nauczycielski w warszawskich szkołach. Nieodłącznym elementem rozwoju nauczyciela jest doskonalenie zawodowe. Ciągłe podwyższanie swoich kompetencji i kwalifikacji jest niejako wpisane w ten zawód. Grupa pedagogów z Ukrainy na początku listopada uczestniczyła w warsztatach [...]
Czytaj więcej