„Oddanie szacunku rodzinie Sanguszków. Książę Roman Damian Sanguszko” – realizacja miniprojektu

Sprawozdanie z realizacji miniprojektu „Oddanie szacunku rodzinie Sanguszków. Książę Roman Damian Sanguszko”, zrealizowanego przez uczestników projektu „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” reprezentujących Szkołę Sobotnio-Niedzielną w Sławucie. Od 2 do 10 sierpnia 2017 roku uczniowie klas [...]
Czytaj więcej

Analizy po konferencji “Pol+Mashreq”

W ramach „Pol + Mashreq Conference”, zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej” studenci Szkoły Głównej Handlowej pani Magdalena Kondas i pan Janusz Antoni Wiszniowski oraz ich egipscy [...]
Czytaj więcej

Kolejna lekcja o profesorze Michałowskim

27 listopada 2017 roku w Radzikach Dużych w gminie Wąpielsk na ziemi dobrzyńskiej zrealizowano lekcję o prof. Kazimierzu Michałowskim. Lekcja została przeprowadzona na podstawie teczki edukacyjnej przygotowanej przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Pol + Mashreq Conference” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw [...]
Czytaj więcej

Rozmowa z Piotrem Andrusieczką o Krymie

W Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się spotkanie z dziennikarzem ukraińskiego pochodzenia Piotrem Andrusieczką pod tytułem „Sytuacja społeczno-ekonomiczna na Krymie trzy lata po aneksji”. Andrusieczko należy do grona największych specjalistów w Polsce zajmujących się tym tematem. Zaczął interesować się Krymem [...]
Czytaj więcej

Do Polski po doświadczenie

48 pedagogów z Ukrainy w dniach od 2 do 6 listopada odbywało staż nauczycielski w warszawskich szkołach. Nieodłącznym elementem rozwoju nauczyciela jest doskonalenie zawodowe. Ciągłe podwyższanie swoich kompetencji i kwalifikacji jest niejako wpisane w ten zawód. Grupa pedagogów z Ukrainy na początku listopada uczestniczyła w warsztatach [...]
Czytaj więcej
Skip to content