Kolejna lekcja o profesorze Michałowskim

27 listopada 2017 roku w Radzikach Dużych w gminie Wąpielsk na ziemi dobrzyńskiej zrealizowano lekcję o prof. Kazimierzu Michałowskim.

Lekcja została przeprowadzona na podstawie teczki edukacyjnej przygotowanej przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Pol + Mashreq Conference” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej”. Teczka edukacyjna jest produktem ekskluzywnym udostępnianym jedynie samorządom, których przedstawiciele wzięli udział w „Pol + Mashreq Conference” zrealizowanej w Warszawie 21 i 22 października 2017 roku.


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej”