„Oddanie szacunku rodzinie Sanguszków. Książę Roman Damian Sanguszko” – realizacja miniprojektu

Sprawozdanie z realizacji miniprojektu „Oddanie szacunku rodzinie Sanguszków. Książę Roman Damian Sanguszko”, zrealizowanego przez uczestników projektu „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” reprezentujących Szkołę Sobotnio-Niedzielną w Sławucie.

Od 2 do 10 sierpnia 2017 roku uczniowie klas starszych Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Sławucie (obw. chmielnicki) uczestniczyli w projekcie „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą”. W Teresinie pod opieką polskich trenerów i nauczycieli zdobywali wiedzę z zakresu kompetencji społecznych, zarządzania projektem oraz języka polskiego. Zorganizowano dla nich również cudowne wycieczki do Warszawy. Młodzi ludzie spacerowali po Starym Mieście, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Fryderyka Chopina, niesamowicie piękny Nieborów, uczestniczyli w mszy św. w Niepokalanowie, odpoczywali w termach w Mszczonowie, bawili się, grali w gry sportowe, mieli zajęcia integracyjne.
W ramach projektu młodzież ze Sławuty miała za zadanie zrealizować własny miniprojekt. Jako że historia Sławuty jest związana z polsko-litewskim rodem książąt Sanguszków, jego temat nasunął się sam: „Oddanie szacunku rodzinie Sanguszków. Książę Roman Damian Sanguszko”. Ten słynny ród, wywodzący się od Jagiellonów, rządził na ziemiach sławuckich ponad 200 lat. Sanguszkowie okazali się dobroczyńcami miasta, aktywnie inwestowali w rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Jeszcze dziś cieszą się dobrą sławą wśród mieszkańców. W roku 2017 Sławuta świętowała kilka jubileuszy: 400 lat temu pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o mieście, 185 lat temu urodził się wielce zasłużony dla Sławuty Roman Damian Sanguszko, 100 lat temu, 1 listopada 1917 roku (19 października według kalendarza juliańskiego) książę Roman Sanguszko zginął zakłuty bagnetami przez zrewoltowanych żołnierzy rosyjskich z 264. zapasowego pułku piechoty.
Celem miniprojektu było rozszerzenie i popularyzacja wiedzy o Sanguszkach, a zwłaszcza o Romanie Damianie Sanguszce, jego życiu i działalności w Sławucie. Zajmująca się nim młodzież nazwała się „Liderzy ze Sławuty”. Nad projektem pracowali we wrześniu i październiku. Dwa spotkania organizacyjne odbyły się jeszcze w sierpniu, po powrocie z Polski. W ich trakcie młodzież dzieliła zadania i przygotowywała materiał do prezentacji.
Miniprojekt został skierowany do młodzieży szkolnej ze Sławuty. W jego ramach młodzi liderzy przeprowadzili zajęcia dla uczniów w wieku od 10 do 15 lat ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy ZPU Oddział w Sławucie oraz klas VII i VIII Kompleksu Edukacyjno-Wychowawczego Szkoły Ogólnokształcącej I-III stopnia, Gimazjum nr 5. Trwająca 1 godzinę w SSN, a 45 minut w Gimnazjum lekcja o historii miasta, dziejach księcia Sanguszki wraz z prezentacją zawierającą portrety i ciekawe zdjęcia, atrakcyjnymi zadaniami i quizem wiedzy nie pozostawiła obojętnym żadnego ucznia. W Gimnazjum zajęcia odbyły się w czwartek, w Szkole Sobotnio-Niedzielnej – w sobotę. Uczniowie wykazywali wielkie zainteresowanie tematem, zwłaszcza że lekcje przypadły na czas obchodów 400-lecia Sławuty i parę dni przed odsłonięciem tablicy upamiętniającej postać Romana Damiana Sanguszki w kościele pod wezwaniem św. Doroty. Na początku prowadzący przedstawili krótką historię Sławuty i rodu Sanguszków oraz ich działalności w mieście. Najwięcej czasu poświęcono postaci Romana Damiana Sanguszki. Uczniowie wyszukiwali informacji na temat jego życia, pracy, fotografii księcia. Na zakończenie zadawano uczniom pytania dotyczące tematu lekcji, np. pokazywano zdjęcia Sławuty, poszczególnych Sanguszków, a zadaniem było połączenie fotografii z komentarzami do nich, wskazanie, kto z rodu jest na zdjęciu.
Każdy z uczestników miniprojektu był bardzo zaangażowany w jego realizację. Każdy odkrył dla siebie coś nowego, zrozumiał, że mieszka w regionie bogatym w historię, o której powinien pamiętać i z której może być dumny. Uświadomił sobie, że ta historia łączy Polaków mieszkających na Ukrainie z Polską nie tylko w przeszłości, ale daje wspólną przyszłość. Dla uczniów Szkoły Sobotnio-Niedzielnej te lekcje stały się częścią procesu nauczania i wychowania.
Podział pracy między liderami był bardzo dobrze zorganizowany. Każdy wykonał część projektu, jednocześnie praca indywidualna nie mogła się odbyć bez pracy całego zespołu. Projekt okazał się bardzo interesujący dla młodych liderów. Przygotowane przez nich lekcje są elementem wychowania patriotycznego, niezwykle cennego dla młodzieży mającej polskie korzenie, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kształcenia nowej generacji liderów środowisk polskich poza granicami Polski.
Wyrażamy wdzięczność Fundacji Wolność i Demokracja, Senatowi RP. Osobne słowa wdzięczności kierujemy do koordynatora projektu pani Julii Savelievej, kierownika obozu Krzysztofa Falkowskiego, trenerów Zbigniewa Żuka i Karoliny Orłowskiej-Koziołek, opiekunów i nauczycieli Anny Kubeł, Konrada Samsela i Sary Zasik. Nie możemy pominąć pana Oleksanra Kostyuka, który zrealizował techniczną stronę projektu.