Dyktando z języka polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku w Połtawie

3 października br., w   siedzibie   Związku Polaków Połtawszczyzny “Polonia”,  odbyło   się   VII Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”.

Dyktando jest realizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”. Organizatorem Dyktanda jest Fundacja Wolność i Demokracja. Projekt jest finansowany ze środków  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Powitalne słowo  wygłosiła  prezes Związku Polaków Połtawszczyny “Polonia”, Pani Helena Andrzejewska,  życząc uczestnikom sukcesów. Z Regulaminem Dyktanda  zapoznała Pani Monika Lotosz, nauczycielka języka polskiego skierowana przez ORPEG,  przypominając, że ocenie podlega zarówno poprawność  ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

Temat tegorocznego dyktanda nawiązywał do wspomnień Jana Pawła II o ks. Ignacym Janie Skorupce, który 14 sierpnia 1920 r. zginął od kul najeźdźcy bolszewickiego w Kobyłce pod Ossowem k. Radzymina.  Ks. Skorupka stał się  w  świadomości Polaków jednym z  symboli  “Cudu nad Wisłą”. W ten  sposób,       poprzez tematykę dyktanda, nawiązano do 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej .

Po napisaniu dyktanda, nauczycielka języka polskiego, przystąpiła do sprawdzenia prac, a uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek w celu umilenia oczekiwań na wyniki dyktanda.

Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach –  nagrody książkowe.

Z dumą i radością ogłaszamy, że w kategorii “Dorośli”  I miejsce i tytuł “Mistrza Języka Polskiego na Ukrainie” zdobyła Pani Anastazja Kalenuk.

I  miejsce i  tytuł  I  “Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Pani Natalia Bogdaszkina.

II miejsce  i tytuł  II  “Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Pani Zofia Danilczenko.

Najstarszym uczestnikiem Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie w połtawskiej “Polonii” została Pani Teniana Tyszczenko.

Tytuł najmłodszego uczestnika dyktanda otrzymał Pan Jerzy Polikowski.

Serdecznie gratulujemy i  dziękujemy wszystkim uczestnikom!  Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach dyktanda.