Dyktando z języka polskiego w Kijowie


W roku 2017 podobnie jak w latach poprzednich Fundacja Wolność i Demokracja wspólnie z Centrum Polskim i Katedrą Polonistyki Instytutu Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki zorganizowała IV Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”.

20 maja o godzinie 12 113 uczestników rozpoczęło pisanie dyktanda. Mogli wziąć w nim udział wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych. Najlepszych znawców polszczyzny do Kijowa delegowały: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie, Browarskie Miejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzina”, Punkt Nauczania Języka Polskiego i Kultury przy Związku Polaków na Ukrainie, Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków w Pryłukach, Związek Polaków w Borodziance, Liceum Ogólnokształcące m. Kijowa „Prestiż”, Katedra Polonistyki Instytutu Filologii KUNS.
Imprezę zaszczyciła swoją obecnością attaché Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie i kierownik Referatu ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie Klaudia Tenoudji.
Dyktando otworzył kierownik Katedry Polonistyki prof. Rościsław Radyszewski. Tekst odczytała Anna Polenik, native speaker, lektor języka polskiego. Dyktando poświęcone było Janowi Pawłowi II.
Wśród dzieci i młodzieży najlepsza okazała się Sołomia Charczenko. Drugie miejsce zajął Maksym Czeredow z Browar, a trzecie – Galina Gorysławska.
Wśród dorosłych najlepiej dyktando napisała Tatiana Martynenko. Drugie miejsce zdobyła Maria Sawicka, a trzecie – Diana Mochnacz.

Jury pracowało w składzie:
przewodnicząca – dr Bogdana Gonczarenko,
członkowie – wykładowcy Katedry Polonistyki Instytutu Filologii KUNS: dr Natalia Demianenko, dr Switłana Bajdacka, dr Maria Jankowa, dr Maria Czerniak.

         


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku