Dzień Niepodległości w Kowlu

12 listopada  uczniowie Szkoły Polskiej przy TKP w Kowlu zaprezentowali część artystyczną opracowaną pod kierunkiem nauczycielki i poświęconą Świętu Niepodległości Polski.

Licznie przybyli goście obejrzeli prezentację multimedialną i wysłuchali krótkiego wykładu na temat drogi Polski do wolności przedstawionego przez nauczycielkę Bożenę Dąbrowską. Uczniowie pięknie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. W uroczystości wzięła udział delegacja z Chełma – członkowie Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia z prezesem Stanisławem Senkowskim, pan Igor Prokopiw – zastępca mera Kowla. Miłą niespodzianką był prezent od gości z Chełma – książki, pomoce naukowe i drobne upominki dla uczniów. Obecny na spotkaniu prezes TKP Anatol Herka serdecznie podziękował przybyłym za udział w uroczystości i zaprosił na wspólny poczęstunek.

Bożena Dąbrowska
nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG
Ukraina, Kowel