Dzień Papieski dla dzieci w szkółce sobotniej przy Fundacji Świętego Antoniego w Drohobyczu

„Otwierając nasze serca na nich, coraz głębiej uświadamiamy sobie, że to, co dajemy innym, jest naszą odpowiedzią na mnóstwo darów które daje nam Pan” Jan Paweł II.
Piątek, 16.10.2020 był wyjątkowym dla dzieci, które biorą udział w zajęciach z religii dla tego, że był to Dzień z Świętym Janem Pawłem II. W tym dniu razem z dziećmi przeżyliśmy kilka godzin z Papieżem: w jego dzieciństwie, młodości, dorastaniu duchowym oraz świętości w życi codziennym. Za przykładem Jana Pawła II umowiliśmy się że sprobujemy robić wszystko,żeby nasz każdy dzięń był zwyczęstwem. Pod koniec zajęć wszyscy uczestnicy otrzymały małe prezenty.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.