Dzień Papieski w Winnicy – Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak

16 października przypada 42. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, dlatego dzisiaj wspólnie dziękujemy Panu Bogu za tego Wielkiego Człowieka.

Po dziękczynnej Mszy Świętej odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie zabrzmiały pieśni religijne oraz piosenki o Papieżu.
Nie zabrakło również ulubionych utworów Jana Pawła II. W ramach koncertu przybliżone zostały najważniejsze etapy życia Świętego, Jego zainteresowania i pasje, co pokazuje znaną i ludzką postać Jana Pawła II.
Wszystkich uczestników i widzów obowiązywały zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa, więc wszyscy mieli założone maseczki .

Dzień Papieski jest organizowany w ramach projektu „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak”
Działanie jest realizowane przez Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja.  Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku. Wspiera nas również Konsulat Generalny PR w Winnicy oraz Parafia Bożego Miłosierdzia. Partner medialny – portal internetowy Credo.

Na spotkaniu ksiądz proboszcz Paweł Kalinowski przywitał wszystkich przybyłych, przedstawicieli organizacji polonijnych naszego miasta, wszystkich parafian oraz gości z innych parafii. Homilię wygłosił ks. Mikołaj Myszowski.
Podczas świątecznego koncertu, który poprowadziła Maria Kozyrska-Mazur, zostały przedstawione najważniejsze informację z życia Papieża.
W koncercie uczestniczyli: Chór parafialny, który uświetnił swoim śpiewem mszę świętą i na zakończenie której zaśpiewał piosenkę „Barka” i „Nie lękajcie się!”, wychowankowie Chrześcijańskiego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Winnicy  wraz z siostrą Ireną Maszczycką zaśpiewali piosenki: Znowu Cię spotykam i Lolek; Grupa dzieci ze Szkoły Sobotniej przy Konfederacji Polaków Podola wykonała piosenkę Biały Pasterz, Dzieci ze studia wokalnego „Viktoria” zaśpiewały piosenkę „Dotknij Panie moich oczu” w języku polskim i ukraińskim, Uczestniczki Trio „Ażur” wykonały pieśń patriotyczną z tych czasów, kiedy urodził się Papież: „Rozkwitały pąki białych róż” i „ Nie żałuję”, Ewelina Mazur, Ewa Słobodianiuk i Aleksander Skorodumow wykonali pieśń „Czarna Madonna”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy koncertu zaśpiewali wspólnie Abba Ojcze.
Wiersze autorstwa Jana Pawła II recytowały: Elżbieta Jakowlewa, Aleksandra Wowk, Ewelina Mazur, Zofia Malinowska i Zofia Kozub.

Wspólnie obejrzeliśmy krótką bajkę aminowaną o życiu Papieża pt. „10 Felicjanek”.
Wszystkie dzieci, które przyniosły do kościoła swoje rysunki dostały prezenty oraz książki o Papieżu.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy, kalendarze oraz inne drobne upominki.

*********
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek.
Można powiedzieć, że to ojciec zastępował Lolkowi matkę, wychowywał go w duchu wiary, kształtował jego charakter oraz uczył patriotyzmu. Zresztą sam Papież potem dużo mówił o swoim ojcu, przy którym spędził ważne lata swojego życia. Pamiętamy te wypowiedzi Papieża, że jego lata chłopięce i młodzieńcze wiążą się przede wszystkim z postacią ojca.
Jedna z nich mówi o tym, że kiedy jako dziecko budził się w nocy, to widział swojego ojca klęczącego na podłodze przy zapalonej lampie i modlącego się. To jest takie bardzo mocne świadectwo ojca wobec syna […]. Kiedy przyszły Papież miał 12 lat, to właśnie od ojca usłyszał pamiętne słowa, że nie jest dobrym ministrantem, bo nie modli się do Ducha Świętego i wówczas Karol Wojtyła senior nauczył Lolka tej modlitwy, którą później przyszły Papież odmawiał przez całe życie.
Jan Paweł II w ciągu prawie 27 lat pontyfikatu odbył 104 zagraniczne podróże, odwiedził wszystkie kontynenty. Ze słowami Ewangelii osobiście docierał do geograficznie i kulturowo najodleglejszych od Watykanu zakątków świata. I chociaż już jego poprzednik Paweł VI zaczął odbywać dalekie podróże, to Jan Paweł II poprzez tak liczne pielgrzymki nadał swemu pontyfikatowi nowy wymiar duszpasterski.

104 – pielgrzymki zagraniczne: Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Afryka, Azja Australia z Oceanią, 135 – odwiedzonych krajów, 2382 – wygłoszone przemówienia
543 dni – czas pielgrzymowania, 1 162 615 – przebyte kilometry.
Dzisiaj na całym świecie można znaleźć ulice, place, szkoły… nazwane imieniem papieża– Polaka – świętego Jana Pawła II. Nasz kościół parafialny znajduje się przy ulicy Jana Pawła II, przedszkole nosi jego imię.

Jan Paweł II Kończąc w 2001 roku swą wizytę na Ukrainie w mowie pożegnalnej tak mówił:

„Dziękuję tobie, Ukraino, która swą niestrudzoną i heroiczną walką z najeźdźcami broniłaś Europy. Niech Pan Bóg da tobie pokój, narodzie ukraiński, bo ty z wytrwałą i jednostajną wiernością odzyskałeś wolność i rozpocząłeś odnajdywać swoje prawdziwe korzenie, a także dokładasz wszelkich starań, żeby wkroczyć na drogę reform i dać każdemu możliwość żyć, wyznawać własną wiarę, własną kulturę i własne przekonania w ramach wolności i sprawiedliwości…”.

********

Znalazło się miejsce także dla śmiesznej historii o Janie Pawle II, która jednocześnie dotyczy naszej diecezji i ś.p. Bpa Olszańskiego, a więc:

Na Światowy Dzień Młodzieży w sierpniu 1991 roku do Częstochowy zjechało się  około stu tysięcy uczestników z krajów byłego Związku Radzieckiego. Wśród pielgrzymów znalazł się także biskup Jan Olszański, ordynariusz wznowionej przez Jana Pawła II diecezji kamienieckiej na Ukrainie. Był tak oszołomiony tym, co się dzieje, że nie reagował na bodźce z zewnątrz. I to jakie.
Papież dostrzegł go w tłumie pielgrzymów i woła „Janek”. Żadnej reakcji. Nie daje za wygraną i krzyczy: „Kamieniec Podolski”. Tamten znowu nic. „Biskup Jan” – woła wreszcie Papież. Żadnej reakcji. Kiedy wreszcie Jan Paweł II znalazł się blisko bp. Olszańskiego, zawołał: „To ja, Karol! Nie poznajesz mnie?!”

W bocznej nawie kościoła goście i uczestnicy mogli też obejrzeć wystawę pt. „ Papież Jan Paweł II. Dar Polski dla świata”, która przedstawia najważniejsze momenty z życia Jana Pawła II.
Jest adresowana do tych, którzy pamiętają Jana Pawła II oraz tych, którzy urodzili się już po Jego śmierci.
Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest w kontekście Jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie bogactwa Jego życia, osobowości i myślenia. Wystawa została przygotowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i przekazana nam przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków.

Dziś w wielu miejscach na świecie czczony jest ten święty człowiek. Społeczność Winnicy też dziękuje Bogu za jego pontyfikat i wszystkie dobre słowa, które nam po sobie pozostawił Papież Święty Jan Paweł II. Po koncercie wszyscy uczestnicy wyszli przed kościół Bożego Miłosierdzia, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.
W sali katechetycznej im. Jana Pawła II na wszystkich uczestników i zaproszonych gości czekał poczęstunek, a mianowicie kremówki papieskie, słodycze i napoje.

W Winnicy dzisiaj odbyło się prawdziwe święto – „Święty Jan Paweł II – Mój Wielki Rodak” , ta tę okazję przez Tetianę Szportun został napisany wiersz, który niżej drukujemy po raz pierwszy.

Karolu, gdzie jesteś teraz…
Czy głosisz Słowo Boże
A może jesteś nad morzem
dusz spragnionych miłości ogromnej…
**
Jeśli kto mówi: «Nie wierzę»
Niech wspomni Karola Papieża
Serce ogromne od wieku
Ponieważ był On Człowiekiem!

Maria Kozyrska-Mazur
Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”