Emilczyn

Nazwa podmiotu nauczania

Szkółka  sobotnio-niedzielna  przy Kulturalno-Oświatowym  Towarzystwie  Polaków im. Jana  Pawła II w Emilczynie


Adres

11201, Emilczyn, ul. Bluchera 1/11


Data założenia 

2008 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

53 ucznów i  1  nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Jana Pawła II istnieje od 2008 roku.

Od 1999 r. przy Towarzystwie Polaków “Odrodzeni” język polski wykładali nauczyciele z Polski.

Obecnie do szkoły uczęszcza młodzież i dzieci nie tylko polskiego, ale i ukraińskiego pochodzenia. Szkoła mieści się w Domu Polskim, który znajduje się w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej,  lokal został zakupiony przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W Domu Polskim jest klasa, biblioteka, gabinet prezesa, pokój nauczycielski, kuchnia, łazienka. Szkoła wyposażona jest w podręczniki, tablice gramatyczne, schematy. Młodzież korzysta z komputera, drukarki, projektora. Dzięki  dofinansowaniu  Fundacji  “Wolność  i  Demokracja” zakupiliśmy  regały  książkowe, pomoce  dydaktyczne oraz  podręczniki  i  książki.

Co  roku organizowane  są  wycieczki  “Śladami  wielkich  Polaków” np. Emilczyn- Krzemieniec -Lwów, Emilczyn – Kamieniec  Podolski – Chocim, Emilczyn- Żytomierz- Berdyczów i in.

Uczniowie  naszej  szkoły biorą  udział w konkursach, przygotowują  inscenizacje z  okazji  różnych  świąt państwowych  i okolicznościowych.

W ostatnim dziesięcioleciu 30 osób po ukończeniu naszej szkoły dostało się na studia do Polski.

konkurs  recytatorski TE SLOWA ISTNIALY ZAWSZE 2014 GRUDZIEN