Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotynki

Nazwa podmiotu nauczania

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotynki


Adres 

Ul Komarnowska  26  51-500 Gródek Jagielloński


Data założenia 

2009 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

89 osób uczniów i  5 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Szkółka powstała przy Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Gródku Jagiellońskim.

Zajęcia  prowadzone są z horografia, zwyczaje i miasta polskie, śpiew, plastyka, muzyka oraz Pisanie tekstów scenariuszy, tekstów piosenek, zajęcia z grupa teatralną Literatura, czytanie, spotkania Historyczne.

Największym naszym sukcesem jest  gdy dzieci trzylatki mówią po polsku i biorą udział w zaplanowanych scenkach i spotkaniach tematycznych.

Wydaliśmy cztery dyski CD Z WŁASNYMI tekstami piosenek i muzyką oraz własny wykonawcy  dzieci biorą czynny udział w scenkach św. Mikołaj Festynach , Jasełkach akademiach Patriotycznych wszyscy posługują się biegle językiem polskim, jak również często gościmy w polskich Parafiach z naszymi koncertami.