Fundacja uczy polskiego także w wakacje

Ponad pół tysiąca uczniów od czerwca do sierpnia skorzystało z zajęć Letniej Szkoły Języka Polskiego, w trakcie których zgłębiali znajomość języka polskiego.

 

Uczyć, bawiąc – kierując się tą oświeceniową zasadą, Fundacja Wolność i Demokracja co roku podczas wakacji organizuje Letnią Szkołę Języka Polskiego. Jej celem jest wsparcie prowadzonej w różnych polskich placówkach w trakcie roku szkolnego nauki polskiego w atrakcyjny i przystępny sposób oraz zintegrowanie mieszkających na Ukrainie młodych Polaków. Zajęcia szkoły są bowiem adresowane do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 8-17 lat polskiego pochodzenia.

W czasie 10-dniowych kursów uczniowie mają zapewniony intensywny kontakt z językiem polskim poprzez gry i zabawy, naukę piosenek, słuchanie polskich baśni i legend itp. Lekka forma zajęć pozwala w przyjaznej i bezstresowej atmosferze skutecznie poprawić znajomość polskiego, dowiedzieć się wielu faktów o kraju przodków, jego tradycjach i kulturze, poznać historię i geografię Polski. Program jest wzbogacony o wycieczki krajoznawcze po miejscach związanych z Polakami.

W tym roku zajęcia Letniej Szkoły odbywały się w 11 miastach na Ukrainie: Biłohirii, Beresteczku, Chmielnickim, Żytomierzu, Łucku, Felsztynie, Samborze, Iwano-Frankiwsku, Szepetówce, Winnicy i Krasiłowie. Łącznie wzięło w nich udział 616 uczniów, którzy pogłębiali znajomość polszczyzny i wiedzę o Polsce pod kierunkiem 33 nauczycieli i wolontariuszy. Wśród prowadzących zajęcia byli doktorzy nauk humanistycznych, nauczyciele języka polskiego, specjaliści stosunków interpersonalnych, studenci polonistyki, historii, studiów wschodnich, harcerze. Obecność wolontariuszy z Polski zapewniała słuchaczom kontakt z native spikerem.

Dla części uczniów był to pierwszy kontakt z językiem polskim. W trakcie kursów mieli zajęcia językowe, gramatyczne, plastyczne, teatralne, warsztaty wokalno-taneczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz wycieczki krajoznawcze. Na przykład uczniowie Letniej Szkoły w Łucku poznali historię polskich warowni, herbu i orła polskiego, ale także historię żydów polskich, holocaustu, postaci Janusza Korczaka i Ireny Sendlerowej. Zwiedzili Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, muzea wojskowe i krajoznawcze oraz zamek Lubarta w Łucku, a także zabytkowe kościoły w Łucku, Ołyce i Równem. W Krasiłowie odbyli wycieczki do krasiłowskiego pałacu Mańkowskich i Kamieńca Podolskiego, gdzie obejrzeli m.in. tamtejszą twierdzę. Z kolei w Chmielnickim uczniowie zwiedzili Latyczów, Międzybórz i Kuryłówkę, małą ojczyznę Ignacego Jana Paderewskiego.

Nabytą wiedzę sprawdzali w czasie gier i zabaw słowotwórczych. Podczas wspólnej nauki i zabawy mieli możliwość poznać się nawzajem, zżyć, spędzić razem czas. Jak mówili uczniowie z Krasiłowa: – Mieliśmy możliwość zastosować naszą wiedzę na praktyce. Dzięki ciekawym wykładom zaczęliśmy lepiej orientować się w historii. Mamy masę nowych idei, planów, marzeń i przyjaciół. To było niesamowite polskie lato w ukraińskim Krasiłowie! 

Letnia Szkoła Języka Polskiego jest organizowana w ramach zadania “Biało-czerwone ABC” jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.