Narodowe Czytanie w Połtawie

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy w Związku Polaków Połtawszczyzny „ Polonia” od Narodowego Czytania „Wesela” S. Wyspiańskiego. To niezwykłe wydarzenie odbywające się po patronatem Pary Prezydenckiej RP zgromadziło grupę pasjonatów polskiej literatury.

Po odczytaniu fragmentu dramatu p. Jolanta Domek- Tobolska, nauczycielka z ORPEG przeprowadziła krótki sprawdzian znajomości treści lektury i wręczyła najlepszej uczestniczce p. Nataszy Panasjuk egzemplarz lektury z pieczątką Kancelarii Prezydenta. Wszyscy obecni otrzymali podziękowania opatrzone ww. pieczątką.

Na pewno coś z atmosfery „bronowickiej  chaty” będzie  w polskich „ duszach grało” jeszcze długo.

Jolanta Tobolska
nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG


Narodowe Czytanie w Połtawie jest organizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.