Wyspiański w Berdiańsku, czyli Narodowe Czytanie “Wesela”

Narodowe Czytanie – 2017, którego celem jest popularyzacja literatury polskiej, a w tym twórczości polskiego mistrza słowa Stanisława Wyspiańskiego, stało świetną okazją prezentacji światowego dorobku twórców sztuki modernistycznej.

Intermedialna prezentacja składała się z kilku części. Na wstępie Polakom Berdiańska i licznym gościom została przedstawiona sylwetka modernisty rodem z Krakowa na tle buntowniczego ruchu polskich twórców nowej sztuki przełomu XIX – XX st. Stanisław Wyspiański i jego zostały wpisane w kanwę dorobku Młodej Polski, prawdziwej epoki literackiej, która wyznaczyła kierunki dalszego rozwoju procesu literackiego. Wspomniano wybitych literatów tego okresu: Przerwę-Tetmajera, Kasprowicza, Leśmiana, braci Brzozowskich i całkiem odmiennego Orkana. Tym, kto po raz pierwszy brał udział w imprezie pokazano ubiegłoroczny reportaż o Czytaniu „Quo Vadis?” Henryka Sienkiewicza.

Logicznym przejściem do kluczowego momentu – odczytania tekstu „Wesela” było nagranie Pary Prezydenckiej, czytającej teksty polskiej klasyki.

W tym roku zaszczyt odczytania fragmentów dramatu S. Wypiańskiego mieli nauczycielka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku mgr Olga Popowa i prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” prof. Lech Suchomłynow.

Polska młodzież inscenizowała niektóre sceny „Wesela”, demonstrując swoje umiejętności dramatyczne i językowe. Po czym widzowie obejrzeli kilka fragmentów ekranizacji dramatu modernistycznego w reżyserii słynnego Andrzeja Wajdy.

Swoistą kulminacją Czytana stało nagranie piosenki „Wesele” w wykonaniu autora muzyki Marka Grechuty i Magdy Umer. Pierwsze nuty i słowa zaczarowały publiczność:

„Panno młoda, młoda panno  myślę sobie… że co zechcesz to się stanie…”

Kilka dni przed początkiem Narodowego Czytania – 20017 z Kancelarii Prezydenta RP nad morze Azowskie, do Berdiańska, dotarła okolicznościowa pieczęć, która służy do składania stempla. Korzystając z okazji miejscowi Polacy i goście Czytań chętnie skorzystali, stemplując przyniesione egzemplarze „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i kartki pocztowe z widokami miasta, co nabrało szczególnego wymiaru jednania Warszawy i Berdiańska.

Częścią finałową było recytowanie wierszy modernistów światowych w języku francuskim, niemieckim, włoskim, greckim, bułgarskim i innych.

Cieszy ten fakt, że w Czytaniu wzięli udział prezesi i przedstawiciele organizacji narodowościowych Berdiańska.

Prawdziwa sztuka wszystkich łączy.

Mikołaj Bondarew

O wydarzeniu informowały również ukraińskie portale: pro.redyansk.biz i 06153.com.ua. Relację z wydarzenia można również zobaczyć na YouTube.

 


Narodowe Czytanie w Berdiańsku jest organizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.