Fundacja wspiera oświatę polską na Ukrainie

Projekt „Biało-czerwone ABC” służy podniesieniu poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce wśród mniejszości polskiej. Ma jej pomóc zachować tożsamość narodową. Z oferty korzysta 15 tys. osób.

Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości zmieniła się sytuacja mieszkającej tam polskiej mniejszości. Od 1991 roku zaczęły powstawać polskie stowarzyszenia kulturalno-oświatowe, zespoły folklorystyczne, taneczne. Przy przy stowarzyszeniach i parafiach rzymskokatolickich zaczęto prowadzić naukę języka polskiego. Ta działalność nie byłaby możliwa na szerszą skalę, gdyby nie systemowe wsparcie finansowe ze strony Senatu RP i polskich podmiotów opiekujących się Polakami na Wschodzie.

Mając na względzie fakt, że język jest jednym z najważniejszych wskaźników świadczących o tożsamości i świadomości narodowej Fundacja Wolność i Demokracja od 2014 roku podjęła projekt edukacyjny „Biało-czerwone ABC”. Jest on skierowany do polskich mieszkańców Ukrainy w różnym wieku, uczących się języka przodków na różnych szczeblach. Aby ich nauka była jak najbardziej efektywna, Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo działające na Ukrainie szkoły i punkty nauczania.

Pod opieką WiD znajduje się 150 placówek oświatowych – szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania, szkoły stacjonarne z tzw. pionami polskimi, szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego, szkoły sobotnio-niedzielne, punkty nauczania, grupy przedszkolne, a także uniwersytety trzeciego wieku – w których języka polskiego uczy się 15 tys. osób.

W ramach projektu Fundacja objęła bezpośrednią pomocą finansową i merytoryczną nauczycieli polonistów, zapewniła im wsparcie metodyczne ze strony ekspertów z Polski, wyjazdy szkoleniowe do Polski i udział w warsztatach doskonalących ich umiejętności zawodowe oraz wprowadziła system dotowania szkół oparty na przejrzystych kryteriach, którego celem jest wzrost jakości nauczania języka polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi. Placówki owe wyposażyła w nowoczesne pomoce metodyczne i dydaktyczne oraz materiały edukacyjne, m.in. opracowane przez MEN „Elementarze”, poradniki adresowane do nauczycieli i dyrektorów szkół oraz specjalnie opracowaną serię podręczników do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie pt. „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!” (wydano już cztery tomy; ostatni, piąty, ukaże się w 2018 r.)

Sztandarowymi przedsięwzięciami prowadzonymi przez Fundację WiD w ramach „Biało-czerwonego ABC” są Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego na Ukrainie, Konkurs „Co wiem o Polsce?” , Ogólnoukraińska Olimpiada Języka Polskiego  oraz Olimpiada Historii Polski na Ukrainie .

Zadanie “Biało-czerwone ABC” jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.