Lekcja Klubu „Serduszko” w Dnieprze


25 listopada w księgarni „Є” odbyła się lekcja dla 
dzieci z Klubu „Serduszko”, którą zorganizowało Kulturalno-Edukacyjne Stowarzyszenie Polonistów „Krok Pierwszy”.  Jej temat brzmiał „Poznaj Polskę – pierwszy krok.
Lekcja adresowana była do dzieci, które dopiero zaczynają uczyć się języka polskiego. Przeprowadzono ją w języku ukraińskim i polskim z wykorzystaniem różnych form aktywności, zabaw, gier kształcących emocje, sprawności i umiejętności. Maluchy zapoznały się z symbolami narodowymi Polski i Ukrainy, polskimi i ukraińskimi zwyczajami. Prowadzące lekcję  nauczycielki języka polskiego Olga Haponowa i Katarzyna Borysowa zwróciły szczególną uwagę na takie wartości jak: dobro, przyjaźń, koleżeństwo, poszanowanie życia. Pod koniec zajęć dzieci za pomocą specjalnego programu komputerowego samodzielnie nagrały filmik. Praca zespołowa wywołała pozytywne emocje. Przyjemna atmosfera zaś sprzyja nauce.
Lekcję prowadziły nauczycielki z Kulturalno-Edukacyjnego Stowarzyszenia Polonistów. Podobne organizacja przygotowuje raz w miesiącu.
Larysa Kolisnyk

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”