I etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie

24 listopada 2018 roku o godz. 11 odbył się I etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej od 15 do 17 roku życia, zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.
I etap Olimpiady Historii Polski został przeprowadzony w 11 miastach Ukrainy: Charkowie, Chmielnickim, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Kropywnyckim  oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi.
W I etapie Olimpiady udział wzięło ponad 200 uczestników. Młodzież szkolna zaprezentowała swoją wiedzę z zakresu historii Polski od panowania Mieszka I do początku XXI wieku, wypełniając test zawierający 24 pytania o różnym stopniu trudności.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie Fundacji www.wid.org.pl oraz www.kresy24.pl. Niestety, z przyczyn niezależnych od organizatorów nadal czekamy na przesyłki pocztowe z testami. Wyniki zostaną opublikowane z opóźnieniem za co bardzo przepraszamy.

HARMONOGRAM III OLIMPIADY HISTORII POLSKI 2018/2019

II etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbędzie się w dniach 23-24 marca 2019 roku w czterech ośrodkach na Ukrainie oraz jednym dla młodzieży z Białorusi.
III etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi planowany jest w dniach 29 czerwca – 5 lipca 2019 roku w Warszawie.
Nagrodą główną dla grupy laureatów III edycji Olimpiady będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.
Udział w Olimpiadzie jest nie tylko okazją do rozwijania zainteresowań historycznych oraz pogłębiania wiedzy z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim do lepszego poznania polskich dziejów oraz kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży. Dzięki temu wspierana jest polska tożsamość w kraju zamieszkania.
Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).
Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Materiały informacyjne:

KOMISJE EGZAMINACYJNE I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE

LISTA ORGANIZATORÓW LOKALNYCH I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI 

Regulamin III Olimpiady Historii Polski na Wschodzie


Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.