I etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie

W dniu 24 listopada 2018 r. o godz. 11.00 odbył się I etap III edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.

I etap Olimpiady Historii Polski został przeprowadzony w 11 miastach Ukrainy: Charkowie, Chmielnickim, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Kropiwnickim  oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi.

W I etapie Olimpiady udział wzięło ponad 200 uczestników. Młodzież szkolna zaprezentowały swoją wiedzę w tematach dotyczących historii Polski od panowania Mieszka I do początku XXI wieku, w formie testu zawierającego 24 pytania o różnym stopniu trudności.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie Fundacji www.wid.org.pl oraz www.kresy24.pl, niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów nadal czekamy na przesyłki pocztowe z testami, wyniki zostaną opublikowane z opóźnieniem. Za co bardzo przepraszamy.

 

HARMONOGRAM III OLIMPIADY HISTORII POLSKI 2018/2019

II etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbędzie się w dniach 23-24 marca 2019 r. w czterech ośrodkach na Ukrainie oraz jednym dla młodzieży z Białorusi.

III etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi planowany jest w dniach 29 czerwca – 5 lipca 2019 r. w Warszawie.

 

Nagrodą główną dla grupy laureatów III edycji Olimpiady będą indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lubelskiego, Opolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Udział w Olimpiadzie jest nie tylko rozwijaniem zainteresowań historycznych oraz do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim okazją do lepszego poznania historii Polski jak również do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Organizatorami Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

 


Materiały informacyjne:

KOMISJE EGZAMINACYJNE I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE

LISTA ORGANIZATORÓW LOKALNYCH I etapu III OLIMPIADY HISTORII POLSKI 

Regulamin III Olimpiady Historii Polski na Wschodzie


 

 

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.